MUDr. Petra Eliášová Dutková

MUDr. Petra Eliášová Dutková je plastická chirurgička s dôrazom na esteticko-rekonštrukčné operácie prsníkov. Svoju kariéru venuje aj estetickej chirurgii, pričom sa vždy snaží kombinovať ľudský prístup so svojou vysokou profesionalitou.

MUDr. Petra Eliášová Dutková

Plastický chirurg

Po ukončení Lekárskej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v roku 2015. Atestáciu z odboru plastická chirurgia získala na Univerzite Komenského v roku 2021. Pani doktorka sa aktívne zúčastňuje rôznych školení a kurzov, aby si udržala krok s najnovšími technológiami a postupmi v oblasti plasticko-rekonštrukčnej chirurgie.

Tieto kurzy a školenia demonštrujú jej odhodlanie k neustálemu vzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa, čo jej umožňuje poskytovať pacientom najvyššiu možnú úroveň starostlivosti a výsledkov. Jej práca nie je len o chirurgických zákrokoch, ale aj o starostlivom a empatickom prístupe k pacientom.

 

Dosiahnuté vzdelanie:

  • 2015 absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • 2021 kvalifikačná atestácia v odbore plastická chirurgia na Univerzite Komensého

 

Ukončené kurzy a školenia v oblasti plastickej chirurgie: 

  • Školenie lekárov poverených ÚDZS na výkon prehliadky mŕtveho (2016)
  • 6.demonstrační kurz a seminár plastiky boltců
  • ABS Advanced Implant Based Breast Reconstruction Course  11/2023
  • Oxford Oncoplastic Course 1/2024

 

mám záujem o konzultáciu
Online konzultácie sú bezplatné a nezáväzné

 

Tel: 0915 321 384
Email: info@hebe.sk

Využite konzultáciu zdarma


Online konzultácie sú zadarmo a sú nezáväzné. Najskôr Vám do 24 hodín zašleme email s detailami o procedúre, o ktorú máte záujem spolu s linkou na Medicínsky dotazník. Alebo ak máte záujem o posudok lekára vyplňte Zdravotný dotazník spolu s fotkami.