MUDr. Boris Ševcech PhD.

MUDr. Boris Ševcech PhD. rešpektovaným odborníkom s bohatými skúsenosťami a záväzkom voči vysokým štandardom starostlivosti, čo ho činí vynikajúcim ortopédom.

mudr-boris-sevcech-phd.jpg

Odborné zamerania chirurga

Ortopédia

Artroskopia kolena

MUDr. Boris Ševcech PhD.

Ortopéd

MUDr. Boris Ševcech PhD. je vynikajúcim ortopédom so širokým základom v medicíne a chirurgii. Jeho cenné skúsenosti a odborné znalosti sa odvíjajú od jeho štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1992 až 1998.

Svoju expertízu v oblasti chirurgie a traumatológie rozšíril o atestačné skúšky všeobecnej chirurgie I. stupňa v roku 2003 a úrazovej chirurgie v roku 2005. Tieto certifikácie podčiarkujú jeho široké odborné spektrum a schopnosť poskytovať komplexnú starostlivosť v oblasti zranení a chirurgických zákrokov.

V roku 2015 úspešne absolvoval atestačnú skúšku v oblasti ortopédie, čím formálne potvrdil svoju špecializáciu a schopnosti v tejto konkrétnej oblasti medicíny.

Dlhodobý pracovný vzťah na II. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave-Petržalke s významným zariadením v oblasti ortopédie svedčí o jeho spoľahlivosti a kvalite poskytovanej starostlivosti.

Okrem toho je MUDr. Boris Ševcech PhD. aktívnym členom Slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti, čo podčiarkuje jeho zapojenie do odbornej komunity a neustále snaženie sa o profesionálny rozvoj a zlepšenie praxe.

Celkovo je MUDr. Boris Ševcech PhD. rešpektovaným odborníkom s bohatými skúsenosťami a záväzkom voči vysokým štandardom starostlivosti, čo ho činí vynikajúcim ortopédom.

 

mám záujem o konzultáciu
Online konzultácie sú bezplatné a nezáväzné

 

Špecializácia: 

  • 1992 - 1998 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava
  • 2003 atestačná skúška všeobecná chirurgia I.stupňa
  • 2005 atestačná skúška úrazová chirurgia
  • 2015 atestačná skúška ortopédia
  • 2021 ukončené doktorandské štúdium LF UK- PhD

Prax:

  • 1998 - 2005 lekár odd. úrazovej chirurgie UN sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
  • r. 2006 lekár na II. ortopedicko- traumatologickej klinike LF UK a UNB, Bratislava- Petržalka
  • člen Slovenskej ortopedicko- traumatologickej spoločnosti
  • publikačná a prednášková činnosť doma ja v zahraničí

 

Tel: 0915 321 384
Email: info@hebe.sk

Využite konzultáciu zdarma


Online konzultácie sú zadarmo a sú nezáväzné. Najskôr Vám do 24 hodín zašleme email s detailami o procedúre, o ktorú máte záujem spolu s linkou na Medicínsky dotazník. Alebo ak máte záujem o posudok lekára vyplňte Zdravotný dotazník spolu s fotkami.